Wat zijn verborgen gebreken?

Wat zijn verborgen gebreken? Dat is een vraag die helaas jaarlijks nog veel te vaak wordt gesteld. Hoewel het kopen van een woning meestal relatief vlekkeloos verloopt, zijn er ook situaties waarbij er enorme gebreken ná aankoop worden ontdekt. Soms zelfs zulke enorme gebreken dat het niet mogelijk is om hier te wonen en er ongelooflijk hoge kosten zullen komen om alles te herstellen. Kosten waar van tevoren uiteraard geen rekening mee is gehouden.

In de Nederlandse wetgeving staat aangegeven dat u als koper reële verwachtingen mag hebben van de koop van een woning. Dat betekent onder andere dat deze bewoonbaar is en dat de fundering van het huis goed is. Indien dit niet het geval is, wordt er in sommige gevallen ook wel van verborgen gebreken gesproken. Dit is echter niet altijd het geval. Daarom hopen we in dit artikel duidelijk te maken wat verborgen gebreken precies zijn en wanneer de verkopende partij verantwoordelijk is voor de bijkomende kosten.

Kenmerken van verborgen gebreken


Het woord zegt het eigenlijk al: verborgen gebreken. Dat wil dus zeggen dat de gebreken niet met het blote oog zichtbaar waren tijdens de bezichtigingen. Daarnaast zijn ze ook nooit medegedeeld door de verkopende partij. Kortom: u heeft als koper nooit kunnen weten dat deze gebreken er waren en wat voor effect dit zal hebben op het bewoonbaar maken van de woning. Ook de bijkomende kosten had u niet van tevoren in kunnen schatten.

Hierbij geldt wel dat u als koper ook een onderzoeksplicht heeft. Indien u niet kunt aantonen dat u voor het sluiten van het koopcontract ook daadwerkelijk onderzoek heeft gedaan naar de staat van de woning, dan kan de schuldvraag ook gedeeltelijk bij uzelf komen te liggen.

Hier komt wel bij kijken dat ook de verkopende partij de plicht heeft om mogelijke verborgen gebreken tijdig te melden. Indien dit het geval is, dan kan er bijvoorbeeld iets aan de verkoopprijs worden gedaan om zo de toekomstige kosten ietwat op te vangen. Indien de verkopende partij aan deze eis heeft voldaan, kan de schuld nooit bij hem of haar worden neergelegd.

Wat zijn verborgen gebreken? En wat moet u doen?!

Bij het ontdekken van verborgen gebreken kan u voor een hels dilemma komen te staan. Natuurlijk moeten de gebreken worden opgelost om het huis zorgvuldig aan te pakken. Maar het is tevens belangrijk om de mogelijke kosten eventueel spoedig te verhalen. Daar kunt u niet te lang mee wachten. Indien u de schuldvraag bij de verkopende partij wilt leggen, dan is het zaak om dit zo snel mogelijk na het ontdekken van de gebreken te doen. Zo kan er nooit twijfel ontstaan of deze gebreken al aanwezig waren tijdens de verkoop of niet.

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de Woning jurist en stel samen een brief op om de verkopende partij op de hoogte te stellen. In sommige gevallen verloopt dit relatief eenvoudig, omdat de verkopende partij in dat geval ook de situatie erkend. Wanneer zij slechts gedeeltelijk of helemaal niet erkennen dat zij schuld hebben, dan zal er een zaak moeten worden aangespannen. In dat geval is een jurist zeker noodzakelijk om de juiste stappen te kunnen nemen.